Doteková terapie

Terapii vědomým dotykem jsem začala používat na základě zkušeností s léčením jizev a vaginálním mapováním.

Problémy a potíže zachycené v buňkách se dají vědomým dotykem a prací s nimi uvolňovat.

S klienty pracuji tak, že se zaměříme na daný problém, se kterým ke mně přišli, a hledáme, kde se zachytil v těle.

Následně pak s tím místem pracujeme. Používám doteky, které jsou jemné, vědomé, pracující na povrchu či jdoucí do hloubky.

Dochází k uvolnění emocí a bloků a zároveň fyzické tkáně bolavého místa.

Převážně se pracuje s fyzickými prožitky těla. Někdy se také stane, že se klient dostane do regrese a pak pracujeme kombinací těchto technik.

Celá terapie je vedená s maximálními ohledy a respektem ke klientovi a jeho hranicím.


Jak probíhá sezení?

Na začátku si s klientem popovídáme o tom, proč za mnou přišel a co od terapie očekává. Probereme jeho konkrétní potíže, se kterými potřebuje pomoci.

Pracujeme většinou vleže a zaměřujeme se na místo na těle, kde klient daný problém vnímá. S tímto místem pracujeme, než se daný problém z buněk uvolní.

Bolavé místo uvolňujeme převážně vědomou pozorností, dechem a pohybem. Podle potřeby pak různými vizualizacemi a sledováním probíhajících pocitů.

Na konci sezení nechávám klienta vstřebávat prožité chvíle a odpočívat.


DÉLKA SEZENÍ: 3 - 3,5 hodiny
CENA: 2 500 korun